ขนส่งทางบกสั่งลุงคนขับแท็กซี่มูเตลู เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนรถออกทั้งหมด

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่คุ้มครองซะแล้ว เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่ง โพสต์ประสบการณ์ขึ้น แท็กซี่มูเตลู จนขนส่งทางบกต้องแจ้งให้ออกทั้งหมด เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธ...