มีเพื่อนดี มีชัย ไปกว่าครึ่ง 3 วันเกิด เพื่อนอุปถัมภ์

เพื่อนคือคนสำคัญ ยิ่งเพื่อนร่วมงาน หรือ เพื่อนสนิท ยิ่งสำคัญใหญ่ เพราะหากเราทำงานแล้ว จำนวนชั่วโมงในแต่ละวันจะอยู่กับที่ทำงานมากๆ และแน่นอน เราก็ต้องใ...