จุดธูปกี่ดอก บ่งบอกความหมายอะไรบ้าง?

เรื่องของการไหว้ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพ เทวดาต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กก็ว่าได้ค่ะ ซึ่งการไหว้บูชานั้น ก็มักจะต้องมีการจุดธูปไหว้...