เคล็ดลับ การตั้งชื่อ เสริมมงคล หนุ่นดวงให้ชีวิต

เคล็ดลับ การตั้งชื่อ เสริมมงคล หนุ่นดวงให้ชีวิต ดูดวงดอทมี พามาดูว่าคนที่เกิดในแต่ละวัน ควรตั้งชื่อโดยใช้ตัวอักษรใดในการนำมาประกอบเป็นชื่อเพื่อให้เกิดความมงคล โดยเราได้แบ่งออกเป็นวันทั้งเจ็ดตามหมวดหมู่ข้างต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ง่ายขึ้น

เคล็ดลับ การตั้งชื่อ เสริมมงคล หนุ่นดวงให้ชีวิต

การตั้งชื่อคนเกิดในวันต่างๆ

เคล็ดลับการตั้งชื่อคนเกิดวันอาทิตย์

• อักษรที่เป็น “บริวาร” ได้แก่ หมวดสระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
° อักษรที่เป็น “อายุ” ได้แก่ ก ข ค ฆ ง
• อักษรที่เป็น “เดช” ได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ญ
° อักษรที่เป็น “ศรี” ได้แก่ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
• อักษรที่เป็น “มูละ” ได้แก่ ด ต ถ ท ธ น
° อักษรที่เป็น “อุตสาหะ” ได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
• อักษรที่เป็น “มนตรี” ได้แก่ ย ร ล ว
° อักษรที่เป็น“กาลกิณี” ได้แก่ ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ

เคล็ดลับการตั้งชื่อคนเกิดวันจันทร์

• อักษรที่เป็น “บริวาร” ได้แก่ ก ข ค ฆ ง
° อักษรที่เป็น “อายุ” ได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ญ
• อักษรที่เป็น“เดช” ได้แก่ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
° อักษรที่เป็น “ศรี” ได้แก่ ด ต ถ ท ธ น
• อักษรที่เป็น “มูละ” ได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
° อักษรที่เป็น “อุตสาหะ” ได้แก่ ย ร ล ว
• อักษรที่เป็น“มนตรี” ได้แก่ ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
° อักษรที่เป็น “กาลกิณี” ได้แก่ หมวดสระ อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู เอ โอ

เคล็ดลับ การตั้งชื่อ เสริมมงคล คนเกิดวันอังคาร

• อักษรที่เป็น“บริวาร” ได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ญ
° อักษรที่เป็น “อายุ” ได้แก่ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
• อักษรที่เป็น “เดช” ได้แก่ ด ต ถ ท ธ น
° อักษรที่เป็น “ศรี” ได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
• อักษรที่เป็น “มูละ” ได้แก่ ย ร ล ว
° อักษรที่เป็น “อุตสาหะ” ได้แก่ ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
• อักษรที่เป็น “มนตรี” ได้แก่ หมวดสระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
° อักษรที่เป็น “กาลกิณี” ได้แก่ ก ข ค ฆ ง

เคล็ดลับการตั้งชื่อคนเกิดวันพุธ

• อักษรที่เป็น “บริวาร” ได้แก่ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
° อักษรที่เป็น “อายุ” ได้แก่ ด ต ถ ท ธ น
• อักษรที่เป็น “เดช” ได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
° อักษรที่เป็น“ศรี” ได้แก่ ย ร ล ว
• อักษรที่เป็น “มูละ” ได้แก่ ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
° อักษรที่เป็น “อุตสาหะ” ได้แก่ หมวดสระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
• อักษรที่เป็น “มนตรี” ได้แก่ ก ข ค ฆ ง
° อักษรที่เป็น “กาลกิณี” ได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ญ

เคล็ดลับการตั้งชื่อคนเกิดวันพฤหัสบดี

• อักษรที่เป็น “บริวาร” ได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
° อักษรที่เป็น “อายุ” ได้แก่ ย ร ล ว
• อักษรที่เป็น “เดช” ได้แก่ ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
° อักษรที่เป็น “ศรี” ได้แก่ หมวดสระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
• อักษรที่เป็น “มูละ” ได้แก่ ก ข ค ฆ ง
° อักษรที่เป็น “อุตสาหะ” ได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ญ
• อักษรที่เป็น “มนตรี” ได้แก่ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
° อักษรที่เป็น “กาลกิณี” ได้แก่ ด ต ถ ท ธ น

เคล็ดลับ การตั้งชื่อ เสริมมงคล คนเกิดวันศุกร์

• อักษรที่เป็น “บริวาร” ได้แก่ ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
° อักษรที่เป็น “อายุ” ได้แก่ หมวดสระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
• อักษรที่เป็น “เดช” ได้แก่ ก ข ค ฆ ง
°อักษรที่เป็น “ศรี” ได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ญ
• อักษรที่เป็น “มูละ” ได้แก่ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
° อักษรที่เป็น “อุตสาหะ” ได้แก่ ด ต ถ ท ธ น
• อักษรที่เป็น “มนตรี” ได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
° อักษรที่เป็น “กาลกิณี” ได้แก่ ย ร ล ว

เคล็ดลับการตั้งชื่อคนเกิดวันเสาร์

° อักษรที่เป็น “บริวาร” ได้แก่ ด ต ถ ท ธ น
• อักษรที่เป็น “อายุ” ได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
° อักษรที่เป็น “เดช” ได้แก่ ย ร ล ว
• อักษรที่เป็น“ศรี” ได้แก่ ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
° อักษรที่เป็น “มูละ” ได้แก่ หมวดสระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
• อักษรที่เป็น “อุตสาหะ” ได้แก่ ก ข ค ฆ ง
° อักษรที่เป็น “มนตรี” ได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ญ
• อักษรที่เป็น “กาลกิณี” ได้แก่ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ


สรุป

เพราะชื่อคือ สิ่งที่ใช้เรียกแทนตัวเรา เป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นเรา และทำให้ผู้อื่นจดจำเราได้ เคล็ดลับ การตั้งชื่อ เสริมมงคล หนุ่นดวงให้ชีวิตของเรา อย่างไรก็ตาม…. ดวงเป็นแค่แนวทางให้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตเท่านั้น ใครที่อ่านแล้วดวงไม่ค่อยดี ก็ไม่ต้องวิตกกังวลไปค่ะ ที่สำคัญเลย ก็คือ ต้องมีสติในการใช้ชีวิต ไม่พลาด ! ทุกท่านสามารถติดตามดวงในเรื่องอื่น ๆ ได้ที่นี่ www.dooduang.me อัปเดตแนวทางเลขเด็ด หวยไทยรัฐ เลขเด็ดอาจารย์ดัง ดวงรายวัน และเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อต่าง ๆ ของไทย

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
ดูดวงดอทมี ดูเลขดี มีเลขดัง ราศีปัง ทันข่าวเด่น
อัปเดตทุกวันที่ dooduang.me
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨